Учебна дейност

Детайли
Категория: начало
Публикувана на Събота, 19 Март 2016 21:42
Написана от VG
Посещения: 5343

            - заявление за записване в 1 клас

            - заявление ЗИП

            - заявление ГЦО

           - заявление за отсъствия до 3 дни (до класния ръководител)

           - заявление за отсъствия до 7 дни (до директора)

           - декларация за информирано съгласие (снимки, видео, аудио)

           - удостоверение за социално подпомагане