РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНAТA I- ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ С УЧЕНИЦИТЕ НА СФО УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

Детайли

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПРОВЕДЕНAТA I- ва РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ С УЧЕНИЦИТЕ НА СФО

УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

предмет

Добри

Николай

Агюл

Боян

Димитър

Митко

Румен

Господин

5 клас

5клас

6 клас

7 клас

7 клас

7 клас

7 клас

8 клас

А. ЗП

 

Бълг. ез. и лит.

среден 3

не се явил

не се явил

среден 3

среден 3

среден 3

не се явил

среден 3

Английски език

среден 3

не се явил

среден 3

добър 4

слаб 2

среден 3

не се явил

среден 3

Математика

добър 4

не се явил

не се явил

среден 3

не се явил

среден 3

не се явил

среден 3

Инф.технологии

среден3

не се явил

среден 3

среден 3

добър 4

мн.доб. 5

не се явил

добър 4

История и цив.

среден 3

не се явил

не се явил

добър 4

среден 3

добър 4

не се явил

среден 3

География и ик.

среден 3

не се явил

не се явил

добър 4

среден 3

среден 3

не се явил

среден 3

Човекът и прир.

добър 4

не се явил

не се явил

-

-

-

-

-

Биология и ЗО

-

-

-

добър 4

среден 3

не се явил

не се явил

среден 3

Физика и астр.

-

-

-

добър 4

не се явил

не се явил

не се явил

среден 3

Химия и ООС

-

-

-

среден 3

добър 4

не се явил

не се явил

среден 3

Музика

среден 3

не се явил

не се явил

среден 3

среден 3

не се явил

не се явил

среден 3

Изобр.изкуство

среден 3

не се явил

не се явил

добър 4

среден 3

не се явил

не се явил

среден 3

Дом.техн. и ик.

добър 4

не се явил

не се явил

-

-

-

-

-

Технологии

-

-

-

добър 4

среден 3

не се явил

не се явил

добър 4

Физ. възп.и сп.

отличен 6

не се явил

не се явил

отличен 6

мн.доб. 5

не се явил

не се явил

отличен 6

А. ЗИП

 

Бълг. ез. и лит.

добър 4

не се явил

среден 3

добър 4

среден 3

не се явил

не се явил

среден 3

Математика

добър 4

не се явил

среден 3

среден 3

слаб 2

не се явил

не се явил

-

Информац.техн.

-

-

добър 4

-

-

-

-

среден 3

Физ. възп.и сп.

отличен 6

не се явил

-

отличен 6

не се явил

не се явил

не се явил

отличен 6

Среден успех

3.85

-

-

3.86

-

-

-

3.50

 

 

   
© ALLROUNDER