Образователни услуги

Детайли
Категория: начало
Публикувана на Понеделник, 28 Януари 2019 15:59
Написана от Super User
Посещения: 2367
 
  1. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства (Заявление)
  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование (Заявление)
  4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
  5. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование