Име и фамилия длъжност образование предмети класно  
          рък-во  
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ          
1 Николай Широв директор магистър Математика -  
        Физика    
2 Славка Георгиева пом.директор магистър История -  
        Английски език    
3 Кремена Димова психолог магистър Психология -  
        Социална педагогика    
4 Валя Костова учител магистър Начална педагогика ПГ  
5 Даниела Проданова учител магистър Предучилищна и 1 а  
        начална педагогика    
6 Лариса Дончева учител бакалавър Предучилищна и ГЦО 1 а  
        начална педагогика    
7 Недка Лабинска учител магистър Предучилищна и 1 б  
        начална педагогика    
8 Николина Маринова учител магистър Начална педагогика ГЦО 1 б  
9 Нина Димитрова-Русева учител магистър Начална педагогика 2 а  
10 Зорница Златева учител бакалавър Начална педагогика ГЦО 2 а  
11 Гергана Тофтисова учител магистър Начална педагогика с 2 б  
        Английски език    
12 Кремена Георгиева учител бакалавър Предучилищна, ГЦО 2б  
        начална и специална    
        педагогика    
13 Даниела Колева учител бакалавър Предучилищна и 2 в  
        начална педагогика    
14 Нина Димитрова учител бакалавър Предучилищна и ГЦО 2 в  
        начална педагогика    
15 Мариана Бояджиева учител магистър Начална педагогика 3 а  
16 Валя Генова учител магистър Начална педагогика с ГЦО 3а  
Английски език  
           
   
© ALLROUNDER